Групови пречиствателни станции ВС

Групови пречиствателни станции тип ВС от Ай Би Ес ЕООД – официален изключителен вносител и представител за България, Гърция и Кипър на чешката фирма ADOS Sekerka.

ГРУПОВИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ТИП ВС

Груповите пречиствателни станции от Тип ВС, са предвидени да обслужват между 25 и 500 еквивалент жители.

В основата на биологичното пречистване, стои реакторът ВС от където идва и името на този тип инсталации. В него се изпълняват всички етапи, съпътстващи биологичното обработване на отпадните води, както и отделянето на активната биологична кал. В реактора се намира резервоарът за активна утайка, където се отделя излишната част от нея. Обособените в резервоара самостоятелни отделения, дават възможност в него да бъдат изпълнени всичко необходими за биологичното пречистване функции. Протичащите в него процеси на биоразграждане, нитрификация и денитрификация, са максимално ускорени, поради подсигурената засилена вътрешна циркулация на активната утайка, между обособените отделни секции.

Компактността на реактора, концентрацията на утайката и ефективността му при отделните процеси на разделяне, го прави подходящ за цялостно пречистване на общински отпадъчни води.

ПРОЦЕС НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПРИ ГРУПОВИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ТИП ВС

Отпадните води постъпват в системата през така нареченото мрежа-сито, което отстранява механично по-едрите отпадъци.

След като „отсятата“ вода постъпи в инсталацията, попада в отделението за денитрификация, намираш се в реактора. Този процес се подпомага от самите органични частици от водата, които са основен източник на водород от който е зависим и самият процес на денитрификация. От тази част на реактора, преминава към следващата, в която протича процесът на активиране или нитрификация. Там се намират и разделителните конструкции. Там, излишната утайка и пречистената вода се отделят една от друга, чрез помпа и преливник. Активната утайка циркулира във всички секции в реактора, като в различните зони са създадени условия за поддържане на различни нива на кислород, съответно за първично или вторично пречистване на водата, чрез денитрификация.

Слабото зареждане с утайка, при процесът на активация, подсигурява едновременна аеробна стабилизация, с което се цели минималното произвеждане на излишна биологична утайка. Животът на биологичната утайка трае приблизително 30 дни.

ВИДОВЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ТИП ВС

В зависимост от броя на жителите, които следва да бъдат обслужвани, пречиствателните станции от Тип ВС имат своите разновидности, а именно:

– ВC 35 – предназначени обслужване на приблизително 35 човека – разход на енергия 0,55 kW, тегло 850 кг., брой резервоари 1.

– ВC 50 – предназначени обслужване на приблизително 50 човека – разход на енергия 0,55 kW, тегло 1000 кг., брой резервоари 1.

– ВC 75 – предназначени обслужване на приблизително 75 човека – разход на енергия 1,1 kW, тегло 1200 кг., брой резервоари 1.

– ВC 100 – предназначени обслужване на приблизително 100 човека – разход на енергия 1,5 kW, тегло 1500 кг., брой резервоари 1.

– ВC 150 – предназначени обслужване на приблизително 150 човека – разход на енергия 1,5 kW, тегло 2400 кг.,  брой резервоари 2.

– ВC 200 – предназначени обслужване на приблизително 200 човека – разход на енергия 3 kW, тегло 3000 кг., брой резервоари 2.

– ВC 250 – предназначени обслужване на приблизително 250 човека – разход на енергия 3 kW, тегло 3800 кг., брой резервоари 3.

– ВC 300 – предназначени обслужване на приблизително 300 човека – разход на енергия 3 kW, тегло 4000 кг., брой резервоари 3.

– ВC 400 – предназначени обслужване на приблизително 400 човека – разход на енергия 3 kW, тегло 5400 кг., брой резервоари 4.

– ВC 500 – предназначени обслужване на приблизително 500 човека – разход на енергия 4,4 kW, тегло 8000 кг., брой резервоари 6.

Полезна информация, която може да използвате

Снимки на пречиствателни станции за бита може да намерите на този линк в Google

Повече информация за сколиоза, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни и интересни видео клипове, може да видите тук:

What Happens After You Flush

Sewage Treatment Plant For Amethi City (Model)

Още информация за фирма Ай Би Ес ЕООД и видовете пречиствателни станции

За връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ