Станции тип USBF

Пречиствателни станции USBF от Ай Би Ес ЕООД – официален изключителен вносител и представител за България, Гърция и Кипър на чешката фирма ADOS Sekerka.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ USBF

USBF / Upflow Sludge Bilt Filtration / или т. нар. филтрация с натрупване на утайки е система, използвана за пречистване на отпадни води. Поради същността на функциониране, тази система е сред най-търсените и предпочитаните, тъй като целият процес се изпълнява на по малка площ, разходите за придобиване са по- ниски, както и разходите за нейната поддръжка. Тя съчетава по уникален начин необходимите операции и процеси в един единствен биологичен реактор. В този реактор протичат процесите на нитрификация, предварителна денитрификация, утаяване, както удебеляване или аеробно стабилизиране на утайките.

Основата в процеса при пречистването на отпадъчните води при тази система, е процесът на живот на биомасата, съдържаща се в биологичната активна утайка. Тя съдържа микроорганизми, които разчитат на веществата в отпадъчните води, за своето оцеляване, посредством трите основни процеса. А именно: денитрификация, нитрификация и отделяне на утайки.

Процеси в системата USBF при пречиствателните станции

Денитрификацията, както личи по името й, е процес обратен на нитрификацията. При него, съдържанието на нитритите и нитратите или т. нар. окислен азот, намалява до превръщането им в азот или азотно оксиди. Процесът се извършва в среда с ниско съдържание на кислород. Както и с помощта на бактерии, като Denitrobacilus, Micrococcus, Chrombacterium и други.

Нитрификация – този процес, сам по себе си се дели на 2 етапа, както следва:

  • Първи етап – бактерии от рода Nitrosomonas, Nitrospira, Nitrosocystis, Nitrosococcus, окисляват амонячния амонячния азот, като го окисляват до момента, в който го превърнат в нитрит.
  • Втори етап – Микроорганизмите Nitrocystis и Nitrobacter, са аеробни и имат необходимост от въглероден диоксид за да си набавят въглерод. На втори етап от процеса на нитрификация, те изменят вече съществуващите след първи етап нитрити. И ги окисляват, до получаването на нитрати.

Отделянето на утайките се извършва в специален раздел в USBF инсталацията. Там пречистената вода се отделя от активната утайка, с помощта на преливник. След което утайката се връща обратно в началото на процеса на пречистване. Първоначално, утайката се набавя от вече работеща пречиствателна станция. Тъй като микроорганизмите в биомасата се хранят и размножават в отпадъчните води. Утайката се увеличава и изисква регулирането на количеството й. В процесът на пречистване на водата няма необходимост от допълнителни химически вещества.

Полезна информация, която може да използвате

Снимки на пречиствателни станции за бита може да намерите на този линк в Google

Повече информация за сколиоза, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни и интересни видео клипове, може да видите тук:

What Happens After You Flush

Sewage Treatment Plant For Amethi City (Model)

Още информация за фирма Ай Би Ес ЕООД и видове пречиствателни станции

За връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ