Станции тип СС

Пречиствателни станции тип СС от Ай Би Ес ЕООД – официален изключителен вносител и представител за България, Гърция и Кипър на чешката фирма ADOS Sekerka.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ТИП СС

Станциите от Тип СС, са предназначени да обслужват между 500 и 10 000 ЕЖ /еквивалент жители/. Това ги прави подходящи за употреба в общини и населени места с неисградена канализация. Както останалите пречиствателни станции от вида USBF. Тези от тип СС се отличават с това, че всички необходими процеси протичат в един единствен реактор. Там протичат процеси на нитрификация, денитрификация, утаяване, аеробно стабилизиране, при нужда и сгъстяване на утайката. Реакторът съдържа всички отделения необходими за протичането на  гореизброените процеси.

Този тип инсталации за пречистване на отпадни води от мивки, тоалетни, миялни и други, се отличават с голямата си ефективност и малки разходи поради:
– Високата си концентрация на активната утайка, за разлика от традиционните, работещи при ниска и средна концентрация. Това е една основна причина за високата ефективност при пречистването на отпадни води,
– Разликата в сравнение с други технологии, където всички процеси протичат в един реактор, вместо в различни цистерни и резервоари за всеки отделен етап. Това е причината за ниските работни и капиталови разходи.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ ОТ ТИП СС

Всички стъпки от процеса на пречистване на отпадните води протичат в един единствен биореактор. Който е разделен на отделения за протичането на различните процеси. Отделенията са свързани помежду си с помощта на хидравлика. В тези отделения се извършват механичното събиране на по – големите части от отпадъците във водата, включват пясъчни утаители, процесите на денитрификация и нитрификация, както и крайното утаяване. След като отпадъчните води минат през ситата или барабаните за механично почистване, намиращи се на вход на системата, попадат в отделението за денитрификация. Там, водата се смесва с активната кал, където стартира процесът на пречистване. Следва пропускането на водата в следващото отделение, където протича аерирането или така наречената нитрификация.

Последното отделение, е това в което започва процесът на крайното утаяване. Там пречистената водата се извежда от системата, а натрупаната утайка се връща към началото, което поддържа циркулирането на калта през цялото време и навсякъде в инсталацията. Качеството на пречистената вода, след като бъде изкарана от системата е с качество, което дава възможност да бъде събирана в специална шахта. Като след дезинфекция, може да се ползва за миене на тротоари и улици, както и за напояване.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АКТИВНАТА УТАЙКА ИЗПОЛЗВАНА В ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ USBF

Активната утайка е биомаса съставена от микроорганизми, които живеят, хранят се и се възпроизвеждат благодарение на веществата, в органичните и биологични отпадъци, които се съдържат в отпадните води. За тях отходната вода е източник на енергия, която е необходима за техния живот. При постъпване на веществата от мръсната вода, те се трансформират, като се образува така наречената активна утайка. Това е и причината утайката да увеличава и своята маса. За отделяне на излишната утайка се проектира устройство за утайки. Като големината на контейнерите в които се използват , зависят от потреблението. Възможно е и предварително да се приложи сгъстяване на утайки, което може данамали обемът с 20%, след обезводняването на утайката.

Полезна информация, която може да използвате

Снимки на пречиствателни станции за бита може да намерите на този линк в Google

Повече информация за сколиоза, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни и интересни видео клипове, може да видите тук:

What Happens After You Flush

Sewage Treatment Plant For Amethi City (Model)

Още информация за фирма Ай Би Ес ЕООД и видовете пречиствателни станции

За връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ