Пречиствателни станции за бита

Пречиствателни станции за бита от Ай Би Ес ЕООД – официален изключителен вносител и представител за България, Гърция и Кипър на чешката фирма ADOS Sekerka.

Пречиствателни станции за бита

Цели при употребата на пречиствателни станции

Пречиствателните станции, са съоръжения, създадени с цел пречистване на отпадни води – битови води, септични води или индустриални води. Предвидено е да бъдат изпозвани, както в индустриалния сектор, така и в бита. Те спомагат за възстановяването на природните ресурси, както и за екологичното равновесие, опазвайки околната среда, вследствие на замърсяването в районите с гъсто население или активна промишленост.

Видове пречиствателни станции

Видът на пречиствателната станция, зависи от обема потребление, който трябва да бъде обслужен. Този обем, се определя в общия случай на база ЕЖ /еквивалент жител/, в зависимост от предвидените ползватели.

  • До 25 ЕЖ /еквивалент жител/ – Домашни пречиствателни станции /тип DC/ предназначени за пречистване на отпадни води от перални, съдомиялни, мивки, тоалетни в къщи, вили, бунгала и други.
  • От 25 ЕЖ – 500 ЕЖ – Групови пречиствателни станции /тип BC/
  • От 500 ЕЖ – 10 000 ЕЖ – Пречиствателни станции за общини и населени места /тип СС/

Типове пречиствателни станции за бита

  • Тип DC – различните разновидности на този тип зависят от броя лица, които следва да го ползват. при този тип станции не се използват химични вещества. Работи посредством т.н. активизирана кал. Тя е богата на микроорганизми, които се харанят и размножават благодарение на биологичните вещества, съдържащи се в отпадните води. Възпроизводството на тази кал, при размножаването на организмите в нея изисква регулирането на количеството й. Това се случва с помощта на биореактор. Вторичните ефекти на този процес са премахването на амоняка и нитратите от водата. Пречистената вода се отделя от калта посредством седиментация, чрез преливане, като калта се връща в началото на системата.
  • Тип ВС – този тип, също има различни разновидности, в зависимост от жителите за които е предназначен. Отпадните води преминават първо през сито-мрежа за едро механично пречистване. Органичните отпадъци, отделяйки въглерод спомагат процеса денитрификация постъпвайки в реактора. Следва зоната за активиранев която са поставени конструкзии за разделяне. Чрез тях утайката и пречистената вода се отделят в резервоар, който служи за окончателно утаяване. Посредством помпи този процес е циркулационен. Животът на утайката е около 30дни. Производството на излишна утайка е сведено до минимум, с помощта на слабото зареждане за актовационния процес. Изисква намесата на оператор за 2-3 часа седмично.
  • Тип СС – този тип се характеризира със своята висока ефективност и ниски работни разходи. Ефективността е повишена поради високата концентрация на активната утайка. Ниските работни разходи се постигат, чрез възможността всички процеси да бъдат обединени само в един биореактор.

Полезна информация, която може да използвате

Снимки на пречиствателни станции за бита може да намерите на този линк в Google

Повече информация за сколиоза, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни и интересни видео клипове, може да видите тук:

What Happens After You Flush

Sewage Treatment Plant For Amethi City (Model)

Още информация за фирма Ай Би Ес ЕООД и чешки пречиствателни станции

За връзка с нас използвайте следните КОНТАКТИ